PERNIAGAAN SYARIKAT PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD (PLT)
Perkongsian Milikan Tunggal
Sumbangan Modal Sumbangan pekongsi Sumbangan sendiri Modal Saham Sumbangan pekongsi
Pemilikan Perniagaan Status Pemilikan Dimiliki oleh sekurang-kurangnya dua (2) orang dan tidak melebihi dua puluh (20) pekongsi Dimiliki sepenuhnya oleh seorang (1) pemilik Syarikat PersendirianSekurang-kurangnya seorang (1) pengarah yang mempunyai tempat kediaman utama di Malaysia dan satu (1) anggota syarikat (pemegang saham).Syarikat AwamSekurang-kurangnya dua (2) orang pengarah yang mempunyai tempat kediaman utama di Malaysia dan satu (1) anggota syarikat (pemegang saham).
 • Sekurang-kurangnya dua (2) orang (keseluruhannya atau sebahagiannya, orang perseorangan atau pertubuhan perbadanan).
 • Tiada had maksimum untuk bilangan rakan kongsi.
Status Perundangan Bukan entiti undang-undang yang berasingan Bukan entiti undang-undang yang berasingan Entiti undang-undang yang berasingan Entiti undang-undang yang berasingan
Pihak yang Berliabiliti (bertanggungjawab ke atas hutang) Pekongsi Pemilik Tunggal Syarikat (liabiliti terhad sama ada dengan saham atau jaminan)) PLT
  Pekongsi BPemilik Tunggal Lembaga Pengarah Pekongsi
Liabiliti Peribadi Liabiliti tanpa had (secara bersama-sama dan berasingan tanggungjawab dengan pekongsian) yang boleh merangkumi aset-aset peribadi pekongsi Liabiliti ke atas pemilik tidak terhad kepada modal yang dilaburkan. Ia juga merangkumi aset-aset peribadi pemilik tungga Syarikat Persendirian (Sdn. Bhd), Syarikat Berhad menurut Syer (Syarikat Awam) dan Syarikat Menurut Jaminan
 • Tiada liabiliti ke atas pengarah atau pemegang saham. Liabiliti adalah terhad kepada modal yang dilaburkan
 • Liabiliti yang ditanggung oleh pengarah atau pemegang saham setakat saham yang tidak berbayar sahaja
Daripada Perkongsian Konvensional kepada PLT
 • Liabiliti yang ditanggung terhad kepada perjanjian yang telah dipersetujui
 • Tiada liabiliti ke atas rakan kongsi, kecuali kerana perbuatan salah atau peninggalan sendiri atau tanpa autoriti
Daripada Syarikat Persendirian kepada PLT
 • Liabiliti pekongsi adalah bersesama dan berasingan dengan PLT setakat modal pekongsi yang tidak berbayar sahaja
Risiko Pengagihan risiko kepada rakan kongsi pekongsi Pemilik menanggung keseluruhan risiko Risiko pelaburan tidak melibatkan aset peribadi Pengagihan risiko kepada rakan kongsi pekongsi
Kelebihan dan Kekurangan Kelebihan:
 • Mudah ditubuhkan

Kekurangan:
 • Liabiliti tidak terhad
Kelebihan:
 • Mudah ditubuhkan


Kekurangan:
 • Modal terhad
 • Liabiliti tidak terhad
Kelebihan:
 • Saham syarikat boleh dijual beli dengan persetujuan pemegang saham yang lain
 • Modal lebih tinggi
 • Jangka hayat panjang (pemilik dan syarikat ialah entiti berasingan)
 • Pemegang saham dilindungi undang-undang
Kekurangan:
 • Prosedur permerbadanan lebih panjang
 • Kos pemerbadanan tinggi
Kelebihan:
 • Liabiliti terhad
 • Aset pekongsi dilindungi
Kekurangan:
 • LLP mesti mempunyai sekurang-kurangnya dua (2) pekongsi dan sekiranya seorang (1) ahli memilih untuk meninggalkan perkongsian, LLP perlu dibubarkan.
Percukaian Cukai pendapatan Cukai pendapatan
 • Cukai korporat
 • Cukai pendapatan ke atas individu pemegang saham
 • Cukai korporat
 • Cukai pendapatan ke atas individu pemegang saham
Penutupan /Penamatan Perniagaan Mudah ditamatkan dan prosedur yang pendek (tiada fi dikenakan) Mudah ditamatkan dan prosedur yang pendek (tiada fi dikenakan) Mengambil masa dan prosedur yang lebih panjang untuk pembubaran Mengambil masa dan prosedur yang lebih panjang untuk pembubaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungi Kami

MalaysiaBiz
SME Corporation Malaysia
(SME Corp. Malaysia)
Aras 6, SME 1, Blok B
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 KUALA LUMPUR

Penafian

Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dari portal ini

Ikuti Kami
     

Pautan

logo-smecorp | MATA EYEWEAR
SMEInfo

Statistik

Laman Portal ini telah dikunjungi sebanyak kali

Agensi Integrasi

KPKTJKKPLJM LJTM LJBM 
    
     

Paparan terbaik adalah dengan menggunakan pelayar Microsoft Edge, Google Chrome dan Mozilla Firefox versi terkini yang mempunyai minima resolusi sebanyak 1200 piksel x 800 piksel di mana Javascript diaktifkan.
Bagi pelayar Internet Explorer (IE) pula, kami sarankan untuk tukar ke Microsoft Edge untuk mendapatkan paparan yang terbaik.